My account (login)

Composers by nationality France (1112) Germany (796) United States (USA) (761) Italia (683) United Kingdom (497) Spain (271) Austria (152) Russia (144) Belgium (125) Cameroon (122)
MUSIC LIBRARY
"For over 20 years we have provided legal access to free sheet music.

If you use and like Free-scores.com, please consider making a donation."

About / Member testimonies

87 composers
PAGE OF 5

Page 1 OF 5
AAdam, Pol
Adam, Roman
Artur, ¯uchowski

BBadarzewska, Tekla
Bergson, Michael
Bobinski, Henryk
Bohnke, Emil
Borek, Krzysztof

CChopin, Frédéric

DDługoraj, Wojciech
Dobrzyński, Ignacy Feliks
Dudkowski, Tomasz
Duranowski, August Fryderyk

GGüttler, Joseph
Gebirtig, Mordechai
Godowsky, Leopold

HHallek, Lukasz
Harasimiuk, Piotr Tomasz
Hendzel, Andrzej Marek
Horetzky, Felix

JJêdrzejczak, Jakub
Jan de Lublin

KKarasinski, Adam Jozef
Kicman, Jakub
Kochanski, Paul
Kowalewski, Jakub
Krogulski, Jozef Wladyslaw
Krzysztof, Kondraciuk
Krzysztof, Starzyk
Kuczborski, Kamil Rafa³ Tomasz
Kudak, Alex

LLambert, Alexander
Leschetizky, Theodor
Lessel, Franciszek
Leszek, Kosciolek
Lilius, Franciszek
Lipinski, Karol

MMaliszewski, Witold
Melcer-Szczawiński, Henryk
Michalowski, Aleksander
Mielczewski, Marcin
Mikuli, Carl
Miskiewicz, Grzegorz
Monczynski, Roman
Moniuszko, Stanislaw
Moszkowski, Moritz

NNejedly, Vit
Niewiadomski, Stanisław
Nikodem Kirsz, Nikodem
Noskowski, Zygmunt
Nowowiejski, Feliks

OOginski, Michal Kleofas

PPękiel, Bartłomiej
Pachulski, Henryk
Paderewski, Ignacy Jan
Piotr Tomasz, Harasimiuk
Piotr Tomasz, Harasimiuk
Piotr, Pawlik
Podbielski, Jan
Polak, Jakub

RRachel, Edmondson
Raczynski, Marek
Reimann, Franz
Reimann, Ignaz
Rosenthal, Moriz
Rychling, Wincenty Waclaw

SSchaffner, Nicolaus Albert
Scharwenka, Philipp
Scholze, Johann Sigismund (Sperontes)
Sembrich, Marcella
Sonnenfeld, Adolf Gustaw
Speer, Daniel
Spychaj, Sebastian
Stojowski, Sigismond
Surzyński, Mieczysław
Szamotuly, Waclaw
Szopski, Felicjan

TTausig, Carl

UUrbaniak , Lukasz

WWieniawski, Henryk
Wieniawski, Joseph
Wolff, Edouard

ZZelenski, Wladyslaw
Zielenski, Mikolaj
Zielinski, Michal
Zikoff, Friedrich
Zuschneid, Karl