Compositeurs par nationalité France (1056)
Allemagne (742)
États-Unis (725)
Italie (655)
Royaume-Uni (470)
Espagne (265)
Autriche (141)
Russie (137)
Belgique (116)
Cameroun (106)

Poster "Les compositeurs dans l'Histoire"

Recto/verso au format A2 (42 x 59,4 cm)

BIBLIOTHÈQUE"Depuis 20 ans nous vous fournissons un service gratuit et légal de téléchargement de partitions gratuites.

Si vous utilisez et appréciez Free-scores.com, merci d'envisager un don de soutien."

A propos / Témoignages de membres


83 compositeurs
PAGE SUR 5

Page 1 SUR 5
AAdam, Pol
Adam, Roman
Artur, ¯uchowski

BBadarzewska, Tekla
Bergson, Michael
Bobinski, Henryk
Bohnke, Emil

CChopin, Frédéric

DD?ugoraj, Wojciech
Dobrzy?ski, Ignacy Feliks
Dudkowski, Tomasz
Duranowski, August Fryderyk

GGüttler, Joseph
Gebirtig, Mordechai
Godowsky, Leopold

HHallek, Lukasz
Harasimiuk, Piotr Tomasz
Hendzel, Andrzej Marek
Horetzky, Felix

JJêdrzejczak, Jakub
Jan de Lublin

KKarasinski, Adam Jozef
Kicman, Jakub
Kochanski, Paul
Kowalewski, Jakub
Krogulski, Jozef Wladyslaw
Krzysztof, Starzyk
Kuczborski, Kamil Rafa³ Tomasz
Kudak, Alex

LLambert, Alexander
Leschetizky, Theodor
Lessel, Franciszek
Leszek, Kościółek
Lilius, Franciszek
Lipinski, Karol

MMaliszewski, Witold
Melcer-Szczawi?ski, Henryk
Michalowski, Aleksander
Mielczewski, Marcin
Mikuli, Carl
Miskiewicz, Grzegorz
Monczynski, Roman
Moniuszko, Stanislaw
Moszkowski, Moritz

NNejedly, Vit
Niewiadomski, Stanis?aw
Nikodem Kirsz, Nikodem
Noskowski, Zygmunt

OOginski, Michal Kleofas

PP?kiel, Bart?omiej
Pachulski, Henryk
Paderewski, Ignacy Jan
Piotr Tomasz, Harasimiuk
Piotr Tomasz, Harasimiuk
Piotr, Pawlik
Podbielski, Jan
Polak, Jakub

RRachel, Edmondson
Raczynski, Marek
Reimann, Franz
Reimann, Ignaz
Rosenthal, Moriz
Rychling, Wincenty Waclaw

SSchaffner, Nicolaus Albert
Scharwenka, Philipp
Scholze, Johann Sigismund (Sperontes)
Sembrich, Marcella
Sonnenfeld, Adolf Gustaw
Speer, Daniel
Spychaj, Sebastian
Stojowski, Sigismond
Surzy?ski, Mieczys?aw
Szamotuly, Waclaw

TTausig, Carl

UUrbaniak , Lukasz

WWieniawski, Henryk
Wieniawski, Joseph
Wolff, Edouard

ZZelenski, Wladyslaw
Zielenski, Mikolaj
Zielinski, Michal
Zikoff, Friedrich
Zuschneid, Karl